VORES HISTORIE

1 august 1970

Lee Tømrer og Snedkerforretning.

Forretningen blev overtaget den 1 august 1970 og blev omdøbt til Lee Tømrer og Snedkerforretning. Ved overtagelsen medfulgte også 1 lærling.

I starten blev der kun fokuseret på byggeri, hvor der også blev fabrikeret døre og vinduer til egne byggeopgaver, men efter henvendelse fra flere kollegaer om de kunne købe vinduer udenfor standardmål, blev produktionen udvidet.

1 august 1970

1973

Udvidelse af det eksisterende værksted

I 1973 blev der gravet ud til en udvidelse af det eksisterende værksted med 140 m²

1973

1974-75

Ny værkstedsbygning

I 1974-75 startede udgravningen til ny værkstedsbygning på 300 m² + en tilbygning til beboelsen.

1974-75

1982

Omdannet til aktieselskab

I 1982 blev firmaet omdannet til aktieselskab under navnet Ulrik Dalmose A/S Vinduesfabrik.

1982

1984

Værkstedet brændte

I 1984 nedbrændte det oprindelige værksted samt den ene nybygning, hvorefter der blev genopbygget på det gamle fundament, men i 2 etager og indrettet malerafdeling, så elementerne kunne leveres færdig overfladebehandlet.

1984

1986

Ny kontorbygning

I 1986 blev der bygget ny kontorbygning til ved beboelsen.

1986

1987

Fabrikken blev igen udvidet

I 1987 blev der gravet ud i et stykke tilkøbt fredsskov og fabrikken blev igen udvidet med En 2 etagers bygning på 800 m², samt kantine og nye facilitetsrum på 65 m². I 1993 blev der igen udvidet med en lagerhal samt produktionshal til hæveskydedøre. Den samlede produktionsbygning er nu på ca. 1600 m².

1987

1999

Afslag på ny maskinhal

I 1999 blev resten af fredsskoven ( 6 tdr. land) tilkøbt og der blev ansøgt om opførelse af en ny maskinhal på 3000 m², men der blev givet afslag fra Bjerringbro Kommune.

1999

2000

U D Vinduer A/S

Da der var stor pladsmangel blev der efter afslaget fra Bjerringbro Kommune købt en fabriksbygning på Vestergade 22 i Ulstrup i Hvorslev kommune, hvor hele fabrikken startede op 2. januar 2000 i en nyindrettet bygning på 5500 m², samtidig blev firmanavnet ændret til U D Vinduer A/S

2000

Ny produktion startes

I februar 2003 blev der startet en ny produktion af træ/alu vinduer og døre, men da det igen begyndte at give pladsmangel, blev denne produktion flyttet til de gamle bygninger i Lee den 1. august 2003.

I 2006 var pladsen på den nye fabrik i Ulstrup blevet for trang endnu engang efter at U. D. Vinduer gennem flere år har overtaget produktion af hæveskydedøre for mange andre vinduesfabrikker. Der blev bygget en fabrik på 1500 m2 med moderne malerværksted til især hæveskydedøre. Derudover er der opkortning af karmtræ, montage/glasisætning i hæveskydedøre samt af og på læsning af varer i en lukket hal. Kontorlokalerne blev derudover renoveret og udvidet med 1. salen

I 2007 indtrådte sønnen Uffe Dalmose i ejerkredsen Kantine og velfærdslokalerne på fabrikken i Ulstrup blev renoveret og udvidet med 120m2. Firmaet råder nu over ca. 8500m2 produktionsarealer.

I 2009 startede produktionen af en ny træ/alu hæveskydedør. Træ/alu produktionen blev i 2010 udvidet til at omfatte alle produkter.

I 2011 overtog Uffe Dalmose aktiemajoriteten og står i dag i spidsen for virksomheden som Fabrikant.

I 2013 var alle produkter tilgængelige som energioptimerede elementer med 3 lags glas.

I 2017 udviklede vi en ny hæveskydedør, Slimline som blot består af en fastkarm og en bevægelig ramme. Dette er for at optimere mest muligt på lysindfaldet. 

I dag arbejder virksomheden målrettet på at kunne producere netop det kunderne ønsker, dette sker ved at gå i dialog med arkitekten og slutbrugeren, på så tidligt et tidspunkt som muligt.

Scroll to Top